IT DRIFT

Vi går efter løsningen – ikke produktet

Det er ikke så sjældent, at man køber et bestemt produkt, fordi det er et godt brand – og så tror man, at det er den bedste løsning.  Det er ikke altid rigtigt.

SERVICE AFTALER SERVERE OG NETVÆRK

Vi gør os umage for at sikre, at der er hul igennem på serverne og netværket hele tiden.

Netop derfor er det vigtigt, at vi har en nøjagtig plan for vores services. Meget af arbejdet foregår uden at brugerne ser det. Noget af udstyret er virksomheden 100% afhængig af, at det bare kører, og andet udstyr er måske knap så kritisk i forhold til den daglige drift. Derfor har vi gradueret vores services, så man kan vælge den rette løsning til hver del. Priserne skal ses som indiktationer for vores grundydelser og vi strikker gerne en individuel løsning sammen, som indeholder andre parametre end de nævnte. Vi bruger bla. Microsoft Intune i vores løsninger og priserne indeholder licens til det.
Kontakt os og få et tilbud, så I få det samlede overblik over etableringsomkostninger og den månedlige drift derefter.

Serverdrift og netværksudstyr SLA og ydelser:

Detaljerede ydelser (..fra priser pr. måned)

Ydelser omfattet af aftalen:

ISC Safe
fra 350 kr

ISC Secure
fra 550 kr

ISC Proactive
fra 750 kr

1.0 Generelle SLA niveauer

Standard åbningstid for drift og support, hverdage 8.00 – 16.00

Standard åbningstid for drift og support, hverdage 8.00 – 16.00

Reaktionstider: (fra alarm eller henvendelse til problemløsning iværksættes)
  • Kritiske fejl på serverudstyr, driftsstop eller fejl hvor 2 eller flere brugere ikke kan arbejde, eller fortsætte deres arbejde på andre arbejdspladser.

1 time

15 min.

15 min.

  • Mindre kritiske fejl, som ikke i væsentlig grad berører brugerne, eller som enkelt kan omgås.

8 timer

4 timer

4 timer

  • Ikke kritiske hændelser og planlagte opgaver.

1 uge

3 dage

3 dage

2.0 Rapportering og dokumentation

Kvartalsvise driftsstatusmøder

Kvartalsvise driftsrapporter

Detaljerede ydelser

Ydelser omfattet af aftalen:

ISC Safe

ISC Secure

ISC Proactive

1.0 Drift af servere (overvågning af)

Tilgængelighed (aktiv)

Event logs

Disk. forbrug

Memory-forbrug 

CPU-forbrug

Services

Korrigerende tiltag på fejlmeddelelser

1.1 Opdatering og vedligeholdelse af systemsoftware

Opdatering af relevante patches for operativsystem

1.2 Retablering af system

Retablering af operativsystem, ud fra Kundens medier
Retablering af data, ud fra Kundens valide backup
Retablering af brugere med tilhørende rettigheder

1.3 Problemhåndtering

Fejlrapportering til HW-leverandør
Fejludbedring som onsite-support
1.4 Kapacitetsplanlægning og rådgivning
Indsamling af statistiske data

1.5 Brugeradministration

Administration af passwords
Administration af brugergrupper (server)
Administration af rettigheder (server)
Oprettelse og nedlæggelse af brugere

1.6 Sikkerhedsprocedurer

Rutiner for løbende skift af passwords
Overvågning af Virusbeskyttelse
Sikkerhedsmonitorering af uautoriseret adgang

1.7 Datasikkerhed

Daglig overvågning af backupstatus
Verificering af backup

2.0 Rapportering og dokumentation

2.1 Kvartalsvise driftsstatusmøder

2.2 Kvartalsvise driftsrapporter

Alle priser er oplyst ekskl. moms.

Ølbycenter 5, 1. sal | 4600 Køge | Tlf: +45 4635 0902 | E-mail: support@xtracon.dk

KAN VI HJÆLPE?

Scroll to Top