IT DRIFT

Vi går efter løsningen – ikke produktet

Det er ikke så sjældent, at man køber et bestemt produkt, fordi det er et godt brand – og så tror man, at det er den bedste løsning.  Det er ikke altid rigtigt.

SERVICE AFTALER ARBEJDSPLADSER

Vi er meget grundige, når vi planlægger og udfører service for vores kunder.

Det er vigtigt at vide, hvad man får i en service aftale – så er der ingen tvivl for begge parter. Samtidig er det et godt redskab til planlægning og vi har lavet nogle enkle pakker, så man kun skal betale for det serviceomfang, der er brug for hos hver bruger. En computer i kasselinien er jo 100% prioriteret hvorimod en computer på arkivet måske godt kan vente lidt længere, før der sker noget. Priserne skal ses som indiktationer for vores grundydelser og vi strikker gerne en individuel løsning sammen, som indeholder andre parametre end de nævnte. Vi bruger bla. Microsoft Intune i vores løsninger og priserne indeholder licens til det.
Kontakt os og få et tilbud, så I få det samlede overblik over etableringsomkostninger og den månedlige drift derefter.

Brugersupport SLA og ydelser:

Detaljerede ydelser (..fra priser pr. måned)

Ydelser omfattet af aftalen:

Basic
fra 100 kr pr. pc

Standard
fra 200 kr pr. pc 

VIP
fra 300 kr pr. pc  

1.0 Generelle SLA niveauer

Standard åbningstid for drift og support, hverdage 8.00 – 16.00

Servicevindue for opdatering af arbejdsstationer, hverdage 8.00 – 16.00

Reaktionstider: (fra alarm eller henvendelse til problemløsning iværksættes)

  • Kritiske fejl, driftsstop, manglende adgang til systemer eller funktioner, som ikke kan omgås eller tilgås ved andre anvendelsesformer, eller på andre arbejdspladser.

8 timer

2 timer

30 min.

  • Mindre kritiske fejl, som ikke i væsentlig grad berører brugerens arbejde og som enkelt kan omgås, evt. med bistand fra leverandøren.

2 dage

8 timer

4 timer

  • Ikke kritiske hændelser og planlagte opgaver.

1 uge

2 dage

1 dag

2.0 Rapportering og dokumentation

Medtages i kvartalsvise driftsstatusmøder
Medtages i kvartalsvise driftsrapporter
Medtages i Driftshåndbog eller dokumentation

Detaljerede ydelser                         Aftaletype:
Ydelser omfattet af aftalen:

Basic

Standard

VIP

1.0 Support af brugere og arbejdsplads omfatter:

Support af Microsoft standardarbejdsplads (Windows, Office og Office produkter)
Fejlsøgning og eskalering af registrerede 3’parts systemer
Teknisk support til registreret arbejdsplads, inkl. periferiudstyr
Teknisk support til registrerede mobile enheder
Support til hjemmearbejdspladser på brugerens registrerede privatadresse

1.1 Opdatering og vedligeholdelse af software

Månedsvis opdatering af Microsoft software (Windows og Office)
Kvartalsvis opdatering af Microsoft software (Windows og Office)
Månedsvis opdatering af dokumenteret 3’parts software
Kvartalsvis opdatering af dokumenteret 3’parts software

1.2 Retablering af arbejdsplads

Retablering af operativsystem ud fra et image
Retablering af Microsoft Office standard arbejdsplads
Retablering af data, ud fra Kundens valide backup
Retablering af brugere med tilhørende rettigheder

1.3 Udskiftning af arbejdsplads

Udskiftning af PC arbejdsplads en gang indenfor aftalens 3 årige periode, med udrulning af image.
Udskiftning af PC arbejdsplads op til to gange indenfor aftalens 3 årige periode, med udrulning af image.

1.4 Problemhåndtering

Fejlrapportering til HW-leverandør
Fejludbedring som onsite-support på brugerens arbejdsadresse
Fejludbedring som onsite-support på brugerens hjemmeadresse

1.5 Kapacitetsplanlægning og rådgivning

Indsamling af statistiske data

1.6 Brugeradministration

Administration og reset af brugeres login og passwords

1.7 Sikkerhedsprocedurer

Overvågning af Virusbeskyttelse

1.8 Datasikkerhed

Daglig overvågning af backupstatus

OBS! Alle priser er oplyst ekskl. moms.

Ølbycenter 5, 1. sal | 4600 Køge | Tlf: +45 4635 0902 | E-mail: support@xtracon.dk

KAN VI HJÆLPE?

Scroll to Top